ohnisko zazriva mPodhorská obec Zázrivá je turisticky vyhľadávanou lokalitou v nadregionálnom meradle. V obci Zázrivá rastie dopyt po rozšírení ponuky trávenia voľného času, predovšetkým po športových aktivitách a voľnočasových aktivitách.

Na predmetnom území, kde sa stretáva viacero ponúk pre športové a oddychové aktivity (futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, lezecká stena, amfiteáter...) je v aktuálnom územnom pláne vyčlenená ako plocha s prevahou rekreácie a cestovného ruchu.

Pozemok, kde by sa malo budúce ohnisko s posedením nachádzať, patrí obci.ohnisko 002

Priestor by sme chceli pred realizáciou vyčistiť a následne celkovo skultúrniť. Bol by otvorený nielen pre domácich, ale samozrejme otvorený pre turistov a návštevníkov obce. Mohol by to byť vhodný príjemný rekreačný priestor s legálnym ohniskom. Okrem citlivo upraveného ohniska s lavičkami a odpadkovými košmi, navrhujeme umiestniť aj tabuľu s popisom panorámy, ktorú vidieť práve od ohniska. Pri ohnisku bude dômyselná jednoduchá kovová konštrukcia na uloženia dreva v tvare našej významnej horskej dominanty – Rozsutca. O dokladanie dreva sa bude starať okrem dobrovoľníkov z OZ aj aktivační pracovníci v spolupráci s miestnym urbárom. Na  údržbu a čistotu okolia a samotného ohniska budú s radosťou dohliadať dobrovoľníci z nášho OZ.

Priestor budúceho ohniska, vpravo futbalové ihrisko, v popredí zastrešený amfiteáter.

Predkladá a za realizáciu aktivít bude zodpovedať: občianske združenie Zázrivský aktívny spolok.