zazriva mJe pokojná, prívetivá, vznešená, stála a neustále sa meniaca ročnými obdobiami, zmenou počasia, časťami dňa, smiechom aj plčom ľudských sŕdc. je iná každým nádychom a výdychom, no stále rovnako krásna. Ak ju pojmeš srdcom, srdce od nej neodlúčiš.