zvonice a krize v zazrivej m

Vzhľadom na geografický charakter, obec Zázrivá spadá do skupiny vidieckych roztratených sídel v kopaničiarskej oblasti. Vzdialenosť jednotlivých osád od ústredia obce je prevažne 5 až 10 kilometrov, čo malo za následok početnú výstavbu zvoníc na kopaniciach.

V nasledujúcich riadkoch poznatky, o deviatich zachovaných zvoniciach v Zázrivej, nachádzajúcich sa v jednotlivých osadách. Zvuky ich zvonov sprevádzajú každodenný život obyvateľov ešte aj v dnešných časoch. Je obdivuhodné, že takmer všetky zvonice okrem Bielej a súkromnej zvonice v Ráztokách, zvonia každý deň.

zazrivska zvonica 001 m1. Zvonica Kozinská

Miesto: 2 km od začiatku osady Kozinská naľavo na vŕšku vo dvore u Chovancov.

Popis: Pôdorys je v tvare štvorca. Vystupujú z neho štyri stĺpy, pospájané priečkami s došteným debnením, v hornej časti so zvukovými otvormi. Strecha je ihlanového tvaru, pokrytá plechom. Na jej vrchu sa nachádza dvojramenný kríž. Zvon je zavesený na dvoch nosných drevených trámoch. Na jednom je nápis „SLÁVA BOHU POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VUOLE?. Na druhom „Z POMOCI BOŽEJ 15. VIII. 1999?.

Poznámka: Nepodarilo sa zistiť, kedy bola zvonica postavená. Zvon je bez nápisu. Od roku 1996 nefungovala až do roku 1999, kedy ju obyvatelia osady zrekonštruovali. 15. augusta toho roku bola požehnaná vtedajším kňazom Jánom Rusnákom. Zvonica nie je poháňaná elektricky. Zvoniť chodia ručne členovia rodiny Jantákovej.

zazrivska zvonica 002 m2. Zvonica Havrania

Miesto: Nachádza sa 7 km od začiatku osady Havrania, v časti Veľká Havrania na pravo v kopci Koľaje, asi 100 metrov od horského hotela Veľká Havrania.

Popis: Zvonica je postavená v dvoch častiach na štvorcovom pôdoryse. Spodná časť je obitá doskovým debnením, prekrytá sedlovou strechou pokrytou dreveným šindľom. Nad ňou je druhá otvorená časť zvonice so stanovou strechou, posadenou na štyroch konštrukčných stĺpoch a trámoch, z ktorých visí zvon. Na vrchole strechy je drevený, latinský kríž, ktorého koncové časti sú šikmo zrezané. Na zvone sú nápisy „ULIL OKTAV WINTER ZVONAŘ v BROUMOVĚ č. 2837? a „ZHOTOVIŤ DALI RIM. KAT. VERIACI Z HAVRANEJ DOLINY/ ZAZRIVA 1928?.

Poznámka: Prvý krát bola zvonica postavená na vŕšku Klobúčô. Nepodarilo sa zistiť, v ktorom roku bola premiestnená na Koľaje neďaleko rodiny Mäsiarovcov, ktorí sa dodnes starajú o chod zvonice. V roku 2005 bola novo postavená a 6. novembra 2005 Mgr. Jánom Rusnákom za prítomnosti dedinčanov požehnaná. Zvon je pripojený na elektriku, diaľkovo ovládaný.

zazrivska zvonica 003 m3. Zvonica Končitá

Miesto: 5 km od začiatku osady Končitá. Po ukončení štátnej cesty ešte 2 km vpravo do kopca, na ktorého ľavej strane vo dvore u Otrubov stojí od svojho počiatku.

Popis: Zvonica má jednoduchú konštrukciu zo štyroch drevených kolov, zabitých do zeme. Prekrýva ich strecha valbového tvaru, pokrytá dreveným šindľom.

Poznámka: Zvon doniesol z Čiech Juraj Kôpka, ktorý v tom čase pracoval v Jáchymove a Zadnom Chodove. Nie je na ňom žiadny nápis iba rok „1918?. Zvonica patrí medzi tie v Zázrivej, na ktorých sa ešte stále zvoní ručne. O čo sa najväčšou mierou zasluhuje Maroš Otruba s rodinou.

zazrivska zvonica 006 m4. Zvonica Grúne

Miesto: Od začiatku osady 1 km vľavo na vŕšku nazývanom Sihla vo dvore u Smolkov.

Popis: Zvonica je postavená v dvoch častiach. Spodná uzatvorená došteným debnením, horná otvorená. Nosnou časťou konštrukcie sú štyri drevené koly. Obidve časti sú pokryté dreveným šindľom. Na vrchnej streche, výšku zvonice zdôrazňuje latinský kríž. Od septembra 1995 je zvon poháňaný elektricky, zdobí ho nápis „ULIT KU CTI SV. ANTONA 1922?.

Poznámka: Od svojich počiatkov bola presúvaná po osadách Ráztoky a Grúne. Stála u Jozefa Červeňa, u Lackov i Pollákov. Od 5. júna 1981 stojí u Smolkov. Toho istého roku, o mesiac neskôr, ju požehnal vtedajší kňaz Serafín Kavoň. V roku 2003 bola zvonica nanovo postavená. 7. septembra 2003 znovu posvätená správcom farnosti Jánom Rusnákom. Posviacky sa zúčastnil aj Serafín Kavoň a asi 100 zázrivských veriacich.

zazrivska zvonica 004 m5. Zvonica Dolina

Miesto: 150 m od rázcestia osád Dolina a Ráztoky. Na ľavej strane vŕšku nad domom rodiny Štyrákovej.

Popis: Zvonica je postavená na štvorcovom pôdoryse, drevená, obitá doskami, v hornej časti so zvukovým otvorom. Strecha je ihlanového tvaru, pokrytá dreveným šindľom s dvojramenným krížom. Na zvone je odliaty nápis „LIAL ALOJZ KURBEL V TRNAVE 1926?.

Poznámka: Pôvodne stála zvonica u Polkov, pod vrchom Pupovec. Potom vo svahu u Šustrov, neskôr bola premiestnená do záhrady Jána Maceka. Od roku 1983 je postavená na skalke U Štyrákov. Zvon je napojený na elektriku, dal ho odliať richtár Ondrej Mäsiar Papala, domáci ho dodnes nazývajú Ondrej.

zazrivska zvonica 007 m6. Zvonica Petrová

Miesto: Od začiatku osady 1 km na ľavej strane kopca Kýčerka.

Popis: Zo zvoníc v obci Zázrivá je najvyššia, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse. Konštrukcia je tvorená štyrmi drevenými stĺpmi. V spodnej časti obitá došteným debnením, v hornej časti so zvukovým otvorom. Drevená šindľová strecha je uzatvorená, na jej prednom štíte je umiestnený drevený rímsky kríž.

Poznámka: Pôvodne stála zvonica vyššie o niekoľko metrov. Zvoniť chodieval Ján Krška. Neskôr bola presunutá na dnešné miesto, kde 10. júla 2004 zhorela. O jej znovu postavenie sa najviac pričinili Milan Karcol a Vladimír Papala, spolu s ďalšími občanmi z osady. V nedeľu 12. septembra 2004 bola zvonica požehnaná kňazom Jánom Rusnákom. Zvon má nápis „GEVIDMET VON DER GEMEINDE HOLEDITZ 1921?. Priniesli ho v roku 1954 Ján Šesták a Ondrej Grísnik z okresu Kadaň v Českej Republike, z farnosti kde žili sudetskí Nemci. Od roku 2004 je zvon pripojený na elektriku a diaľkovo ovládaný.

zazrivska zvonica 008 m7. Zvonica Biela

Miesto: 3 km od začiatku Bielej vpravo na kopci Vrch. Poniže cesty, ktorá vedie spoza Vrchu na samotu do Babišov.

Popis: Zvonica má štvorcový pôdorys, po celej výške je obitá doskami. V hornej časti každá stena má väčší obdĺžnikový zvukový otvor. Strecha ihlanového tvaru je pokrytá plechom. Zvon visí na kovovej hrazde a zdobí ho nápis „KU CHVÁLE BOŽEJ ZADOVÁŽILI OBYVATELIA BELANSKÍ OBEC ZÁZRIVÁ LIATY V TRNAVE 1923 A. KURBEL?.

Poznámka: Pôvodne zvonica stála na kopci na Jamkovej a zvoniť chodieval Ján Fašánok – Škovránok, neskôr Jozef Žúbor s rodinou. V súčasnosti nezvoní nikto. Obyvatelia vravia, že nemá kto. Niektorí zasa, že zvon je poškodený, tí majú pravdu.

zazrivska zvonica 009 m8. Zvonica Plešivá

Miesto: Nachádza sa v dolnej časti osady, 3 km od jej začiatku vpravo na vŕšku zvanom Kupčová.

Popis: Nosná časť zvonice štyroch stĺpov, tvorí štvorcovú konštrukciu dvoch samostatne prekrytých častí. Spodná je uzatvorená doskami. Vrchná, v ktorej je umiestnený zvon, je otvorená. Na zvone je nápis „ULIL OKTAW WINTER ZVONAR V BROUMOVE č. 2836 PATRONKO SLOVENSKA – ORODUJ ZA NÁS! ZHOTOVIŤ DALI: RIM. KAT. VERIACI V PLEŠIVEJ 1928?. Strechy obidvoch častí sú pokryté novodobým druhom strešnej krytiny kanadským šindľom hnedej farby. Na vrchu zvonice je drevený rímsky kríž.

Poznámka: Tento zvon bol veľa krát premiestňovaný po rozličných častiach doliny. Zvonil v Hornej Plešivej u Kralčákov na Lažteku. Na Balkáne pod hruškou, poniže hospodárskych budov baču Jozefa Jurčíka. Neskôr stála zvonica pár metrov ďalej na strede lúky Häklová. Potom bola presunutá do Dolnej Plešivej. Do svahu nad rodinným domom Ondreja Jurčíka, kde stará zvonica stále stojí. Zvon bol na jeseň roku 2006 premiestnený do novo postavenej zvonice na kopec oproti. V nedeľu 3. decembra 2006 bola novostavba požehnaná vtedajším správcom farnosti Jánom Rusnákom. Od posledného premiestnenia je zvon pripojený na elektriku, stále sa na ňom zvoní.

zazrivska zvonica 005 m9. Zvonica Ráztoky

Miesto: Na konci osady Ráztoky na ľavej strane v kopci Jamy.

Popis: Zvonica je jednoduchej konštrukcie. Tvorí ju drevený stĺp s rázsochou, na ktorej je zavesený zvon. Prekrytá je strieškou kužeľovitého tvaru z dreveného šindľa.

Poznámka: Malá súkromná zvonica, ktorú postavil chalupár Emil Kondela s priateľmi v roku 2002 na vŕšku, nad svojou rekreačnou chalupou. Zvon odlial zvonkár z Liptovského Mikuláša. Na tomto mieste sa jeden krát do roka koná stretnutie veriacich z farnosti Žilina – Hájik a slúži sa tu svätá omša.

Z podkladov Miroslava Karcola spracovala do diplomovej prace SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V ZÁZRIVEJ Mgr. Žaneta Prílepková.