Turistické trasy

vystup na velky rozsutecRozsutec, Rozsutec, ty vysoka skala...“ spieva sa v jednej ľudovej piesni zo Zázrivej. Alebo v inej slohe „Pod Rozsutcom žijem, čistú vodu pijem...“ Oboje je pravda.

znacene turisticke trasy v zazrivej mTuristické trasy v Zázrivej a jej okolí vedú po lesných cestičkách a ponúkajú nám krásne výhľady na okolitú prírodu.

naucny chodnik a ekozahradka v zazrivejNáučný chodník a ekozáhrada v Záchrannej stanici pre dravce - Ekocentre Zázrivá -  je výchovné zariadenie, určené k prezentácii ochrany prírody, záchrany živočíchov, výuke prírodovedeckých predmetov pre školy a podobne.