Leží v pramennej oblasti potoka Hruštínka v nadmorskej výške 1 200 m n.m. Zaberá plochu 0,10 ha a je hlboké 5-6 m. Okolie jazierka sa vyznačuje ako podmáčané rašelinisko. Okolité rašeliniská sa vytvorili na nepriepustných terasách, ktoré vznikli rozsiahlymi zosuvmi.

puchmajerovej jazero v

 

Chráneným územím od roku 1976 - IV. stupeň ochrany. Ochraňuje sa slatinná vegetácia, nachádzajú sa tu viaceré vzácne a kriticky ohrozené druhy rastlín, napr. rosička anglická (Drosera anglica), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), šťúrovník dutolistý (Scorpidium scorpidoides).

Toto vzácne územie bolo zaradené do Natury 2 000 pod identifikačným kódom SKUEV0185 a názvom Pramene Hruštínky. K tomuto miestu nevedie žiadna oficiálna turistická značka.

K jazierku sa viaže niekoľko povestí, ako napríklad, že z neho vyplával lodný kufor, alebo že sa v ňom potopil volský povoz naložený senom, dokonca že tu plakávala dievčina, ktorá zomrela pred svadbou a premenila sa na vílu...