naucny chodnik a ekozahradka v zazrivejNáučný chodník a ekozáhrada v Záchrannej stanici pre dravce - Ekocentre Zázrivá -  je výchovné zariadenie, určené k prezentácii ochrany prírody, záchrany živočíchov, výuke prírodovedeckých predmetov pre školy a podobne.

K dispozícii je pre Vás učebňa z mnohými exponátmi, propagačnými materiálmi, s prezentačnou technikou. Je možné navštíviť Náučný chodník, pre organizované skupiny vieme pripraviť prednášku, príp. premietanie filmov napr. zo stráženia a výskumu chránených druhov, záchrany živočíchov, prírodopisné filmy a podobne. Budete si môcť prezrieť priestory Záchrannej stanice, živočíchy, ktorých zdravotný stav to umožňuje, dozvedieť sa informácie o záchrane živočíchov i o ochrane prírody všeobecne. 
Záujemcov prosíme o nahlásenie sa vopred a dohodnutie si termínu návštevy (na čísle 0903 504 470, alebo emaili: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Náučný chodník

Na siedmych tabuliach Náučného chodníka sú spracované tieto témy: O náučnom chodníku a Záchrannej stanici, živočíchy regiónu, rastliny regiónu, dravce regiónu, o obci Zázrivá, o Národnom parku Malá Fatra, a o spojitosti medzi turizmom a ochranou prírody. Dĺžka trasy chodníka je cca. 2 km, miernym tempom či s deťmi sa dá prejsť asi za hodinku. Dá sa prejsť aj na bicykli, časť trasy chodníka ide priamo po cyklotrase.

Náučný chodník nájdete v Zázrivej - Doline. Začiatok je pri Záchrannej stanici Dolina 61, pri prvej tabuli sú umiestnené aj lavičky. Pokračujte cestou, pri kapličke vľavo a cestou nahor. Postupne prejdete popri prvej tabuli, pôjdete stále rovno, smer určujú smerové šípky. Prejdete okolo druhej tabule a ďalej cestou okolo tretej tabule. Odbočíte vľavo, už z cesty vidieť ďalšiu tabuľu. Prejdete k nej, nižšie od nej je oddychové miesto - prístrešok s lavičkami. Trasa ďalej pokračuje po plynovode a nadol, ďalšia tabuľa. Od tejto predposlednej tabule cestou nadol, až sa dostanete k poslednej tabuli. Návrat je už po prejdenej trase.

Ekozáhrada

Ekozáhrada rozširuje aktivity Záchrannej stanice a ekocentra v Zázrivej.
V areáli môžete vidieť rôzne druhy rastlín, drevín, mokradné jazierko, vtáčie búdky, napájačky a plochy pre hmyz a plazy. Prírodné prostredie v kombinácii s domáckym rázom záchrannej stanice vytvára príjemné prostredie, v ktorom budete mať bližšie k prírode. Môže to byť napríklad alternatívne miesto k výučbe prírodovedných predmetov pre školy, alternatívny spôsob relaxu a turizmu pre návštevníkov regiónu.

Okrem rôznych druhov stromov a kríkov, nájdete v areáli Záchrannej stanice aj:

Jazierko – reprodukčná plocha pre obojživelníky - malé jazierko, v ktorom môžu žiť a rozmnožovať sa obojživelníky.
Vtáčie búdky - vtáčie búdky a umelé hniezda, ktoré zvyšujú hniezdne možnosti pre vtáky. Môžete vidieť, ako sa dajú rozširovať hniezdne možnosti aj vo Vašom domove a zvyšovať tak diverzitu. Túto druhovú pestrosť si môžete všimnúť aj v okolí záchrannej stanice. Tiež môžete vidieť napájačke pre vtáky - najmä v letnom období potrebuje vtáctvo prístup k vode.
Plochy pre hmyz a plazy - vytvorením mikrobiotopov sa zlepšili možnosti pre výskyt hmyzu a plazov. Na kvetinových záhonoch, skalách, starých kmeňoch môžete vidieť rôzne druhy hmyzu, drobných plazov.