znacene turisticke trasy v zazrivej mTuristické trasy v Zázrivej a jej okolí vedú po lesných cestičkách a ponúkajú nám krásne výhľady na okolitú prírodu.

Kľak - Zázrivá - Trstená 0802 - E3

  • 0802a: Kľak – Rázcestie pod Kľakom – Ostrá skala – Sedlo Vrícke – Sedlo Úplaz – Sedlo pod Hnilickou Kýčerou – Hnilická Kýčera – Sedlo za Usypanou skalou – Sedlo Mariková – Pod Hornou lúkou – Horná lúka – Veterné – Vidlica – Veľká lúka – Krížava, vysielač – Pod Krížavou – Sedlo Prašivé – Minčol – Sedlo Okopy – Šaračníky – Sedlo Javorina – Sedlo Rakytie – Strečno, železničná stanica – Strečno, Nezbudská Lúčka – Podhradské – Chata pod Suchým – Pod Suchým – Suchý – Sedlo Vráta – Sedlo Priehyb – Malý Fatranský Kriváň – Sedlo Bublen –Hrana Veľkého Fatranského Kriváňa – Veľký Fatranský Kriváň – Snilovské sedlo, lanovka – Chleb – Hromové sedlo – Hromové – Sedlo za Hromovým – Steny, južný vrchol – Sedlo v Stenách – Steny, severný vrchol – Poludňový grúň – Stohové sedlo – Chrbát Stohu – Stoh – Sedlo Medziholie – Veľký Rozsutec – Sedlo Medzirozsutce – Sedlo Zákres – Sedlo Príslop nad Bielou – Zázrivá, ústredie.

Dĺžka 83,3km, čas 29 hodín 5 minút.

  • 0802b: Zázrivá, ústredie – Hlásna skala – Minčol –  Dva pne – Sedlo Príslop – Javorová – Pod Príporom – Šubovka – Budín – Pod Magurkou – Magurka – Pri studničke – Zadný Kriváň – Priehrada – Uhlisko – Trstená, Západ.

Dĺžka 45,6km, čas 13 hodín 20 minút.

Červeno značený turistický chodník prechádza celým hrebeňom Malej Fatry. Začína na vrchu Kľak a pokračuje hrebeňom cez Martinské hole do Strečna. Tu prekonáva Váh a stúpa na vrch Suchý, z ktorého pokračuje hrebeňom na najvyšší vrch Malej Fatry Veľký Kriváň a na Veľký Rozsutec, NPR Rozsutec. Cez Stohové sedlo a Stoh pokračuje do sedla Medziholie, kde križuje žlto značený turistický chodník (8652), Veľký Rozsutec a sedlo Medzirozsutce, kde križuje modro značený turistický chodník (2754). Prichádza pod Malý Rozsutec a pokračuje cez sedlom Príslop nad Bielou, kde odbočuje žlto značený turistický chodník (8652), do Zázrivej, tu odbočuje zeleno značený turistický chodník (5547), a ďalej cez  Hlásnu skalu na Minčol, NPR Minčol, kde križuje modro značený turistický chodník (2751) a Kubínsku hoľu. Cez sedlo Príslop pokračuje cez Javorovú, tu odbočuje modro značený turistický chodník (2751) a Prípor, Pokračuje cez Budín a Magurku až do Trstenej, kde končí.

Zázrivá Stred - Javorinka - 5547

  • Zázrivá, ústredie – Javorinka – Pod Okrúhlicou – Macangov Beskyd – Beskyd – Beskyd – Talapkov Beskyd.

Dĺžka 19,3km, čas 6 hodín 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v centre Zázrivej a pokračuje stúpaním na vrch Javorinka, PR Javorinka, kde sa spája s modro značeným turistickým chodníkom (2751). Rozdeľujú sa v lokalite Pod Okrúhlicou. Chodník pokračuje po hranici okresu nad horáreň Flajšová. Pokračuje po hrebeni, ktorý oddeľuje Kysuce a Oravu cez vrchy Beskyd, Jasenov, Krčmárova, Mrvova Kykula na Bukovinu, kde na hraniciach s Poľskom končí.

Dolina Bystrička - Zázrivá Biela št. cesta - 5563

  • Dolina Bystrička, ústie – Sedlo Osnice – Pod Rozsutcom – Biela – Zázrivá, Biela, rázcestie.

Dĺžka 10,1km, čas 4 hodiny 15 minút.

Zeleno značený turistický chodník začína v ústi Doliny Bystričky. Pokračuje dolinou po spevnenej ceste a neskôr stúpa po lesnom chodníku do lokality Pod Rozsutcom, kde sa stretá viacero turistických chodníkov (2754,8652). Ďalej chodník pokračuje klesaním do osady Zázrivá Biela a po spevnenej ceste prichádza k štátnej ceste, kde končí.

Zázrivá Kozínska - Vasiľovská hoľa - 8562

  • Zázrivá, Kozinská - Vasiľovská hoľa - Hruštín.

Dĺžka 4km, čas 1 hodina 30 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v Zázrivej, časti Kozinská. Pokračuje stúpaním do lokality Vasiľovská hoľa. Potom klesaním lesným chodníkom a neskôr po penetrovanej ceste sa príde až do obce Hruštín, kde končí.

Zázrivá Havrania - Hoľa pod Okrúhlicou - 8649

  • Zázrivá, Havrania - Hoľa.

Dĺžka 3km, čas 1 hodina 15 minút.

Žlto značený turistický chodník začínajúci v Zázrivej, časti Havrania a pokračujúci stúpaním popri horskom hoteli Veľká Havrania na hrebeň k smerovníku Hoľa, kde napojením na modro značený turistický chodník (2751) končí.

Zázrivá Petrová - Chrbát Stohu - 8652

  • Príslop nad Bielou – Pod Rozstucom – Sedlo Medziholie – Chrbát Stohu.

Dĺžka 6,3km, Čas 2 hodiny 20 minút.

Žlto značený turistický chodník začína v sedle Príslop nad Bielou a pokračuje východnými svahmi Veľkého Rozsutca, NPR Rozsutec, do lokality Pod Rozsutcom, prechádza cez sedlo Medziholie a obchádza Stoh jeho severným svahom. Končí v lokalite Chrbát Stohu napojením na červeno značený turistický chodník (0802).